Välkommen till Familjen Jiddisch

Sholem aljechem!

Familjen Jiddisch är ett läromedel i jiddisch för nybörjare.  Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Läraren kan välja att använda de delar av läromedlet som hen anser passa eleverna. Det går också bra, att med hjälp av Familjen Jiddisch, lära sig språket på egen hand. 

Det här är början på en resa till ett judiskt språk och en judisk värld, som du säkert har hört talas om. Kanske talar eller talade någon i din släkt jiddisch? Kanske var det någon i din släkt som kom ifrån ett land där många judar talade jiddisch på nittonhundratalet. Eller så har du bara en nyfikenhet för språket?

Du kommer kanske att känna igen några ord, eftersom det är ett närbesläktat språk med svenska och även har ord som finns i hebreiska. Du kanske har hört judarna i Sverige eller i andra länder använda en hel del ord och fraser från jiddisch.
Hoppas att det blir en spännande resa!

Titta på film

I läromedlet finns filmer med en familj, som ska hjälpa dig att lära dig jiddisch. Så här kan du arbeta med filmerna:

  • Titta först på filmen
  • Förstår du lite? Berätta! Om du vill kan du läsa manus till filmen på svenska
  • Titta på filmen en gång till utan manus
  • En bra muntlig övning är att stoppa filmen efter varje replik och säga efter
  • Du kan också öva genom att titta på en kort scen i taget och sen stänga av ljudet, titta och säga replikerna själv

På det här sättet kan du öva med alla filmer i läromedlet. 

Lyssna på ljud

I läromedlet finns det många fraser, ord och meningar på jiddisch som du kan lyssna på. Om du inte hör något ljud kan du prova att uppdatera sidan, då brukar det fungera.

Övningar  

När du ser en bok  är det dags att göra en övning. Det kan vara skrivövningar eller läsövningar som du gör enskilt, parvis eller i grupp. Du kan behöva skriva  en övning och du behöver då ladda ned en pdf.

För att lära dig alfabetet och göra läsövningarna under flikarna Alfabetet behöver du ha tillgång till läseboken Laichter Lernen Leienen Jiddisch. Se mer om detta under fliken Resursmaterial.

Det är många som har bidragit till tillkomsten av detta läromedel

Skolverket tog 2017 initiativ till att producera läromedel på de nationella minoritetsspråken och däribland jiddisch. Då tillkom de två första delarna/temana av Familjen Jiddisch på Skolverkets hemsida. Tack var bidrag från Institutet för Språk- och Folkminne, ISOF kunde läromedlet kompletteras och färdigställas 2021.

Ett särskilt stor tack till er som medverkat i filmerna – Genia, Israel, Helene, Daniel, Josef, Hanna och Samuel samt Samuels klasskamrater Noah och Josefina.

Tack också till:
Isidoro Abramowitz, Maynard Gerber, David Grossman, Eva Grossman, Abraham Kryssman, Marianne Prager och  Ute Steyer som medverkat i “yrkesfilmerna” i Tema 6.

Lennart Kerbel, som generöst gav tillåtelse att använda, av Megilla-förlaget, tidigare utgivna texter och noter samt texter och ljud ur boken Jiddisch 2000.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett för tillåtelse att använda hennes far, Mayer Kirshenblatts bilder i Tema 4 och 6.

Sångerskan Shura Lipovsky, som enkom för detta ändamål, spelat och sjungit in sången Oj Vej Tate.

Släktingar till Estera Katz och Renata Biterman, som tillåtit användande av sången Jiddish, Jiddisch.

Sarah Sore Schulman, Ricky David, Naima Welin Grossman, Heléne Don Lind, Beila Engelhardt-Titelman och Mikaela Rohdin som alla bidragit på olika sätt.

Skolverket, som överlåtit rätten till användning av illustrationerna under fliken Yrke i Tema 6.

Produktion  

Prosodia AB

Producent, författare och regissör: Paula Grossman

Webbdesigner, fotograf och filmredigering: Lars Bévengut

Korrektur jiddisch: Staffan Böös, Jean Hessel och Niklas Olniansky

Korrektur svenska: Anna Gezelius

ANSVARIG UTGIVARE

Jiddischsällskapet i Stockholm

jiddisch.se at gmail.com