Ordspråk och utrop

Här får du lära dig följande:

 • Lite om ordspråk på jiddisch
 • Några ordspråk
 • Om utrop
 • Några vanliga utrop

Ordspråk   shprichverter   שפּריכװערטער

Man brukar säga att jiddisch är ett rikt och mustigt språk. Språket är fullt av uttryck, liknelser, förbannelser och ordspråk. Det beror nog på att jiddisch har utvecklats i kontakt med flera olika kulturer och språk. Dessutom har judarna levt under svåra förhållanden, som har bidragit till att man uttrycker sig cyniskt och ironiskt och med mycket humor.

Att vara cynisk är att alltid ifrågasätta människor och deras motiv. Att inte tro på några inneboende goda egenskaper hos andra.

Ironi betyder att det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad som egentligen menas. Man säger t.ex. att man är “glad” när man är urförbannad eller en lärare kallar sina busiga elever för sina änglar.

Diskutera

 

 

1. Hur skulle du beskriva  personen i ovanstående ordspråk?

 

 

Om man letar efter challe, förlorar man under tiden brödet.

2. Känner du till något svenskt ordspråk med samma betydelse?

3. I vilken situation skulle du kunna använda det här ordspråket?

 

 

4. Kan du översätta detta ordspråk?

5. Vad menas?

6. Här finner du ca 250 ordspråk! Välj ut 2 ordspråk som du tycker om. Förklara för dina kamrater, varför du gillar just dessa.

Mima ordspråket

Dela upp er i grupper. Varje grupp väljer ut ett ordspråk och skriver det på en lapp med era namn. Läraren samlar in lapparna och skriver upp alla ordspråk på tavlan. Sedan får en ifrån varje grupp mima gruppens ordspråk och de andra grupperna får gissa vilket av ordspråken det är.


Utrop

Här är en lista på utrop som används flitigt i jiddisch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öva

1.  Reagera med ett utrop på nedanstående händelser.  Välj ur listan. Det kan finnas flera alternativ.

 

 

 

 

 

 • När du sparkat en fotboll på en glasruta hos din granne och den går i kras.
 • När du får höra att din kamrats farfar fyllt 100 år.
 • När din mamma fyller år.
 • När din kompis gjorde avgörande mål i fotbollsmatchen.
 • När någon nyser.
 • När du ser att en kastrull med mjölk kokar över på spisen.
 • När din kompis får bra resultat på ett prov .
 • Vad säger dina föräldrar när de får en komplimang om hur duktig du är?
 • När du får håltimme och solen skiner ute.
 • Vad säger din mamma säger när du kommer hem med nya sönderslitna byxor?
 • När du tappat nyckeln till ditt skåp och du behöver kemiboken inför morgondagens prov.
 • När du fick bara ett rätt på kemiprovet och du vet att du måste berätta för dina föräldrar.

2.   Försök lära dig uttrycken utantill. Öva med en kompis genom att ni turas om med att läsa händelserna och reagera med ett utrop.