Släkten

camera Titta på filmen

 

 • Förstår du lite? Berätta
 • Läs manus till filmen
 • Titta på filmen en gång till utan manus.
camera Svara på frågorna
 1. Vi alt iz Helens shvester?
 2. Vi alt iz di kinders bobe?
 3. Velches jor iz der zejde gekumen kejn Shvedn?
 4. Vu vojnt di familje?
 5. Vu vojnt Daniels bruder?

An album אַן אַלבום

Isroel plockar fram ett släktalbum.

camera Titta på filmen

 

 1.  Är det något du inte förstår?
 2.  Läs  manuset. 
 3. Titta på filmen igen utan att titta i manus. Förstår du allt nu?
camera Svara på frågorna

1.Vi alt iz Isroel ojf dem bild?
2.Vifl shvester un brider hot Genia?
3.Vo vojnt Helenes shvester mit ir familje?
4. Vifl zin hot Helenes shvester?


Släktträd

Släktord verter fun der mishpoche װערטער פֿון דער משפּחה
Här är några släktord som ska översättas.


camera Titta på filmen och gör som du instrueras:

 

Vem är vem i släkten?
  • Titta på

släktträdetder shtambojmדער שטאַמבױם

  • och gör övningen.

2.

  Titta på släktträdet igen. Ställ frågorna nedan till varandra. Det kan finnas alternativa svar.

Exempel:
Ver iz Chanele?
Zi iz Helens un Daniels tochter eller Zi iz Daniels shvester eller…?

1.Ver iz Genia?
2.Ver iz Isroel?
3.Ver iz Josef?
4.Ver iz Daniel?
5.Ver iz Romana?
6.Ver zajnen Shmuel un Chanele?

 

Mitt släktträd

Rita ett släktträd och skriv namnen på dina släktingar. Skriv med jiddischbokstäver. Be din lärare om hjälp att skriva om du inte vet hur. Vet du inte vad de heter skriver du: Ich vejs nisht איך װײס נישט som betyder ”jag vet inte” .


bok Skriv av och komplettera följande meningar:

1.Majn mame hejst_____________________

2.Majn tate hejst_____________________

3.Majn bobe ojf majn tates tsad hejst__________________

4.Majn zejde ojf majn mames tsad hejst_________________

5.Majn elterbobe hejst_____________

6.Majn bobe un zejde ojf majn tates tsad hobn_________ ejniklech

7.Majn bobe un zejde ojf majn mames tsad hobn _________ ejniklech