Alfabetet

Alfabetet del 1

Alfabet heter Alefbejs på jiddisch. Alef och Bejs är de två första bokstäverna i det hebreiska alfabetet och även då på jiddisch.
Här får du lära dig:

  • läsa från höger till vänster
  • bokstäver och tecken för några vokaler
  • bokstäver för några konsonanter
  • läsa stavelser och korta ord med dessa bokstäver
  • känna igen fler bokstäver och vilka ljud de representerar


א
är alef, som betyder tjurhorn på hebreiska och ursprungligen stod för ljudet A.
Numera är א en bokstav som inte hörs i sig själv. Den måste ”bära på” ett vokaltecken under eller efter för att höras. Alla andra bokstäver i alfabetet var ursprungligen tecken, som föreställde något i verkligheten.

1- Titta på de andra hebreiska bokstäverna i alfabetslistan Alefbejs. Ladda ned pdf. Ser du några tecken, som du tycker liknar något i verkligheten, som till exempel tjurhornet? Ge 3 exempel.

2. Jiddisch skrivs som hebreiska från höger till vänster. Det är bra att träna ögat att läsa från ett annat håll. Börja lära dig jiddischbokstäverna jiddische ojsies ייִדישע אותיות med hjälp av de spegelvända bokstäverna i läseboken: “Lära läsa jiddisch lätt”, Lajchter lernen lejenen jiddisch  לײַכטער לערנען לײענען ייִדיש. Läs sidan 1-6.

4. Träna att skriva bokstäver för hand. Skriv ut pdf Bokstavsblad 1.

5. Skriv baklänges och spegelvänt på svenska, varför du har valt att lära dig jiddisch. Bokstäverna A, E/Ä, Å/O, N, B, R ska du byta ut mot jiddische ojsies hebreiska bokstäver. Det räcker med 5 meningar.

Gå tillbaka och träna på att räkna till 20.