Tema 1

Tema 1 finns på Skolverkets hemsida. Du länkas dit genom att klicka här.

I Tema 1 får du lära dig följande:

Möt familjen Jiddisch

 • Presentera dig själv
 • Några hälsningsfraser
 • Sången: Gut morgn ajch
 • Känna igen några vanliga ord på jiddisch

Räkna upp till 20

 • Upp till 10
 • Från 10 till 20

Books

Grammatik

 • Personliga pronomen
 • Verbet “heta”

Alfabetet

 • Läsa från höger till vänster
 • Bokstäver och tecken för några vokaler
 • Bokstäver för några konsonanter
 • Läsa stavelser och korta ord
 • Känna igen fler bokstäver och bokstävernas ljud

Historia & fakta

 • Judiska för- och efternamn
 • Jiddischens ursprung