Alfabetet

Här lär du dig:

  • Bokstäver som bara finns i hebreiskan
  • Några loshn-kojdesh-ord
  • Läsa mer

 

I jiddisch finns en hel del s k “loshn-kojdeshdike verter” loshn-kojdesh-ord. Det är ord i jiddisch med ursprung i hebreiskan. Det är ofta ord med anknytning till helger och det religiösa livet, men även andra. De skrivs inte ljudenligt på jiddisch, utan med hebreisk stavning. Du måste därför memorera orden som  bilder. Ordet sholem på jiddisch skrivs שלום. På hebreiska uttalas det shalom.

Några bokstäver finns bara i ord av hebreiskt ursprung. Bokstaven ת uttalas som S på jiddisch, i mitten och slutet av ord. I början av ord uttalas den som T, precis som på hebreiska och har då en punkt i mitten en s k dagesh.

Ordet berättelse heter majse och skrivs מעשׂה. Berättelser heter majses מעשׂיות .  Pluraländelsen är ות  på hebreiska. Det uttalas es på jiddisch.

 

1. Läs de nya bokstäverna i Läseboken Laichter Lernen Leienen Jiddisch, sidan 51-53.

2. Träna att skriva de nya bokstäverna. Fyll i bokstavsblad 5.

3. Titta på några vanliga loshn-kojdesh-ord. Försök memorera hur de skrivs och se i mittersta kolumnen hur de ska uttalas på jiddisch. Ladda ned pdf.

4. Printa ut pdf:en och vik pappret så att kolumnen med jiddische ojsies inte syns. Försök skriva alla orden i listan. Gör sedan likadant för att testa dig på uttalet. Vik bort den mittersta kolumnen.