Chejder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden ser du barn som sitter in a chejder  אַ חדר

Bilden är målad av en man som heter Mayer Kirschenblatt. Han började måla först när han blev 73 år gammal. Då bodde han i Kanada, dit han kommit 1934. Han målade sina minnen från barndomen i en shtetl i Polen och hans dotter skrev ned historierna han berättade runt bilderna. Det blev en fin bok på engelska, “They called me Mayer July”.

I det här avsnittet kommer du att få inblick i vad en chejder är och hur det kunde vara att gå i en sådan judisk skola.

Läs

1. En man som heter Mayer Kron, har skrivit ned sina barndomsminnen. Här kan du läsa lite om hans skolgång. Ladda ned pdf.

2. Läs mer om chejder på Wikipedia och på andra sidor på nätet.

Diskutera

3. Under medeltiden och även i början av 1700-talet var gemene man i Europa inte läskunnig. Vilken betydelse tror du det hade att judiska pojkar fick gå i chejder redan på medeltiden?

4. Varför fick/behövde inte flickorna gå i chejder innan det fanns skolplikt? Blev de läs- och skrivkunniga ändå? Hur?


Sång:  I kaminen  Ojfn pripetshik   אױפֿן פּריפּעטשיק

Den här sången handlar om en rabbin, a rebe, som lär barnen läsa hebreiska. I slutet av 1800-talet var det en av de mest populära judiska sångerna, och är idag ett musikaliskt minne över det judiska Europa före Förintelsen.

1. Läs först texten på svenska. Ladda ned pdf.

2. Lyssna  och försök följa med i texten på jiddisch.

Ladda ned noter.

Diskutera

3. Vad menas i de två sista verserna?

4. Tycker ni att den här sången har något att säga judar idag?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs

Isroel berättar om sin skolgång i Vilne. Läs texten.  Ladda ned pdf.

Uppgifter:

  • Intervjua en äldre person. Fråga hen om hens skolgång. Det spelar ingen roll om hen är uppvuxen i Sverige eller i ett annat land. Ta gärna ett foto på personen och skriv ned hens berättelse. Skriv gärna delar av texten på jiddisch om du kan.

Ta hjälp av följande frågor, men gör också egna:

  1. Vilken typ av skola gick du i?
  2. Var skolan gratis?
  3. Hur många år gick du i skolan?
  4. Gick flickor och pojkar i samma skola/i samma klass?
  5. Fanns det judiska elever i skolan?
  6. Vilka ämnen tyckte du om? Vilka tyckte du inte om?
  7. Vilka språk fick ni lära er?
  8. Fick man betyg?
  • Jämför Isroels skolgång med några av dem, som ni intervjuat. Vad är lika och vad är olika?