Hälsningsfraser

Fler hälsningsfraser

A shmues אַ שמועס
A shmues, eller a shmis (på pojlish jiddisch), betyder ett samtal eller en konversation.

 Övning

1. Lyssna på  אַ שמועס

2. Titta på texten och försök följa med i dialogen. Ladda ned pdf.

3. Skriv ned de telefonnummer som du hör.

4. Kanske behöver du repetera siffrorna.

     5. Läs shmues-texten med en kamrat.

När man frågar “Hur är det?” eller “Hur står det till?” på jiddisch så säger man “Vad hör sig?” Vos hert zich? Man kan också fråga Vos machstu? Som egentligen betyder “Vad gör du?”.

Övning

Lyssna på “rappen”.

Den betyder:
“Hur är det? Tack bra.
Vad ser du? Jag ser dig.
Vad hör du? Jag hör musik.
Vad gör du? Jag sjunger en sång.”

1. Lär dig “rappen” utantill.

2. Lyssna igen och skriv ned det du hör, om du kan med jiddische ojsies, annars transkriberat eller blandat. Du kan se det rätta här. Ladda ned pdf.

3. Träna “rappen” med en kamrat. En frågar och den andra svar