Jiddischens ursprung

Jiddischens ursprung


 Jobba i grupp och diskutera följande frågor:

1.  Har ni hört jiddisch någon gång? Hur låter jiddisch? Liknar det något annat språk som ni känner igen?

2.  Varifrån kommer språket jiddisch ursprungligen? Vad tror ni?

3-  Hur gammalt tror ni att det är?

Titta på kartan från år 1190. Området, där jiddisch började talas är markerat.

Pilarna visar varifrån judarna kom till det här området Lothringen, som ligger vid floden Rehn i det nuvarande Tyskland. Den medeltidstyskan som talades där blev även judarnas språk. Judarna hade alltid haft hebreiskan som traditionsbärande språk och det språk man använder vid gudstjänsterna. Därför blev det ett stort inslag av hebreiska ord och uttryck i språket.

4.  Varför flyttade judarna till Rehndalen?
Försök hitta svaret på nätet. Här hittar du fakta på engelska.