Substantiv

Genus      דער, די ,דאָס

På svenska delar vi in alla substantiv i en-ord och ett-ord. På jiddisch har vi dos-ord, di-ord och der-ord, som är de bestämda artiklarna precis som ordet “the” på engelska.

Exempel:

en lampa      a lomp             lampan      der lomp

ett fönster   a fenster         fönstret    dos  fenster

en dörr          a tir                    dörren       di tir

Manliga ord är  der-ord, kvinnliga ord  di-ord, men det finns undantag.

Kvinnan   heter di froj         mamman     di mame        dottern     di tochter
men  flickan  dos mejdl          hustrun    dos vajb

Mannen heter  der man       pappan     der tate        sonen    der zun
men  pojken    dos jingl

 

 

  געניטונגען

1. Titta på bilderna och orden här och försök memorera vilka genus de har.

2.  Ladda ned pdf.  Skriv in de bestämda artiklarna i orden vid bilderna.


Plural    מערצאָל

Man lägger till ändelser för att bilda plural och man måste memorera vad ändelsen är för varje ord.

 

 

 

אײן בלום        אַ סך בלומען

 

 

 

אײן דרײדל      צװײ דרײדלעך

 

 

 

אײן אײ      אַכט אײער

 

 

 

אײן  שליסל      צװײ  שליסל

 

 

 

אײן בוך    דרײַ ביכער

 

 

 

אײן בולבע     דרײַ בולבעס

געניטונגען

1. Här är en lista på de vanligaste pluraländelserna. Om du skrollar ned på sidan finns en lista på vanliga ord i plural. Försök lära dig dem utantill.

2. Skriv ord i plural. Ladda ned pdf.

3. Kontrollera i facit.