Presentation

Sholem aljechem!      שלום עליכם  

    Se filmen.

1. Förstår du lite? Berätta!

2. Om du vill kan du läsa manuset på svenska. Ladda ned pdf.

3. Titta på filmen en gång till utan manus.

Säg efter

  • En bra muntlig övning är att stoppa filmen efter varje replik och säga efter.
  • Du kan också öva genom att titta på en kort scen i taget och sen stänga av ljudet, titta och säga replikerna själv.

Hörförståelse till filmen.

Klicka på siffrorna nedan, lyssna och svara Jo oder (eller) Nejn.
Det rätta svaret kommer efter en paus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

  Ich hejs….  איך הײס

Hanna och några klasskamrater presenterar sig med en rapp:

Vänd dig till din klasskamrat och gör likadant.

Presentationssång

Lyssna på presentationssången

1. Familjemedlemmarna Chane, Shmuel, Heléne, Daniel, Genia och Isroel presenteras i sången. “Varje vecka lär vi oss tala, läsa och skriva jiddisch.”

2. Sjung med.