Alfabetet

Nu ska du få lära dig:

  • diftonger
  • fler bokstäver
  • att se skillnad på liknande bokstäver
  • läsa mer

Repetera vokalerna

Titta på filmen


Diftonger

Nu ska du få lära dig diftongerna som finns i jiddisch. Diftonger är två vokalljud som hänger ihop t ex  a+i (aj) , e+i (ej).

Titta på filmen

Läsövning

1. Läs de nya bokstäverna i läseboken “Laichter lernen leienen jiddisch”  sidan 26-39.

2. Titta på alla bokstäver i Alfabetet. Vilka bokstäver tycker du ser nästan likadana ut? Försök att se det som skiljer dem åt. Daled ד och Rejsh ר  liknar varandra, liksom Samech  ס och Shlossn Mem ם. Ladda ned pdf.
3. Titta på denna text. Räkna hur många ד, ר, ס respektive ם det finns i texten! Ladda ned pdf. Titta sen i facit .

4. Läs månaderna på jiddisch och gör övningen. Ladda ned pdf. Kontrollera i facit.

5.  Öva dig i  att skriva bokstäver. Ladda ned Bokstavsblad 3.