Grammatik

Här få du lära dig följande:

  • Personliga pronomen
  • Verbet “heta”