Personliga pronomen

Övning

Öva på följande personliga pronomen:

jag ich                          איך
du du                             דו
han er                             ער
hon zi                               זי
det/den es                             עס
man men/me             מען/מע
vi mir                           מיר
ni ir                              איר
de zej                              זײ
Bra att veta om pronomet “man”

Ordet “man” heter på jiddisch me då det står före verbet och men då det står efter verbet.

Exempel:

Me ret shvedish in Shvedn.
– In Shvedn ret men shvedish.