Litteratur

Här får du lära dig följande:

  • Om tre kvinnliga poeter
  • Två dikter
  • Om författaren Isaac Bashevis Singer
  • En berättelse, majse:
    Katten som trodde hon var en hund…