Chanes skoldag svenska

 

Min skola

“Jag går i sjunde klass. Det är en judisk klass. Det finns tre judiska klasser i skolan. I hela skolan finns det 800 elever och mer än 30 klasser. I de judiska klasserna läser vi hebreiska och judendom, förutom de andra ämnena. Jag tycker bäst om spanska, engelska, samhällskunskap och religion. Jag tycker inte om historia och fysik.

I min klass finns det 26 elever.  10  flickor och 16 pojkar. Vi har olika lärare i olika ämnen.

Skolan börjar vanligtvis kl 08.15 . Under lunchrasten går vi till vår egen matsal. Där får serverar man kosher mat. Jag tycker om maten i skolan. Under rasterna står vi och pratar i korridoren och kollar i våra mobiler.

Vi brukar sluta kl 15. Då går jag hem och äter mellanmål. På kvällen gör jag mina läxor. Vi har inte så mycket hemläxor, vilket är bra.”