Dos Nisele transk

Ladda ned pdf.

– Vos hostu in keshene? fregt Nome.

– Ich hob a nus in keshene, entfert di bobe.

– Farvos hostu a nus in keshene? fregt Nome.

– Men zol tomed hobm a nus in keshene, entfert di bobe, vajl a nus in keshene brengt mazl.

– Ober farvos dafke der nus? fregt Nome.

– Nu, zogt di bobe, der nus gefint zich shojn lang baj mir in keshene. Tsi zol ich dir dertsejln di majse vi azoj der nus iz ongekumen dort?

– Jo, ich vil avade hern! macht Nome.

 

Ordlista    Verter-reshime

men zol = man ska                  dafke = just

tomed = alltid                             shojn = redan

mazl = tur                                     dertsejln = berätta

majse = berättelse                  avade = självklart